نرم افزار Profix

نرم افزار profix

نرم افزارPROFIX ، جهت مدل سازی و طراحی انواع انکراژ طراحی شده است. دراین نرم افزار با وارد کردن انواع نیروها و لنگرهای وارده بر روی المان های مد نظر می توان سایز، نحوه چیدمان و تعداد انکربولت های مکانیکی و لرزه ای را تعیین نمود. علاوه بر آن در صورت نیاز به کاشت میلگرد یار راد می توان تعداد، سایز، عمق کاشت و نحوه چیدمان راد و میلگرد را تعیین نمود و دفترچه محاسبات جامعی از طراحی انجام شده ارائه می دهد.


برای دانلود روی این دکمه کلیک کنید :

دانلود نرم افزار