• دوازدهمین نمایشگاه نفت و گاز پالایش پتروشیمی در پارس جنوبی عسلویه با وجود تاخیر های فراوان بالاخره در تاریخ 99/12/02 به مدت 4 روز با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.
    شرکت تیم پرو پارس با هدف افزایش ایمنی پالایشگاه ها و پروژه های نفتی در برابر گسترش حریق، انجام مشاوره و خدمات آتشبند و دودبند (firestopping) و پوشش ضد حریق کابل در این نمایشگاه شرکت کرده است.


    خوشحالیم که میزبان کارفرمایان، مدیران، مهندسان و مهمانان گرامی از پارس جنوبی در این نمایشگاه مهم هستیم