پوشش ضد حریق

بسیاری از عایق ها و روکش هایی که برای کابل ها مورد استفاده قرار میگیرند قابل اشتعال هستند. کابل های محافظت نشده در برابر آتش منبع خطرناکی محسوب می شوند که نمیتوان از آن ها چشم پوشی کرد. در هنگام آتش سوزی، سوختن عایق های پلاستیکی کابل ها، باعث انتشار گاز های سمی شده که میتواند منجر به مسمومیت های بسیار جدی شود.