نرم افزار Rebar Theory

همانطور که می دانید تئوری انکر تنها در صورتی قابل استفاده است که عمق کاشت میلگرد یا راد، 4 تا 20 برابر قطر آن باشد، در غیر این صورت باید از تئوری ریبار استفاده شود.
به این منظور شرکت تیم پرو پارس این نرم افزار را جهت طراحی انکراژ با عمق کاشت های زیاد فراهم نموده است.


برای دانلود روی این دکمه کلیک کنید :

دانلود نرم افزار