نرم افزار MEPTEK

نرم افزار meptek

نرم فزار Technology Mechanical Electrical Plumbing به صورت مخفف MEPTEK نامگذاری شده است . با نرم افزار MEPTEK به آسانی میتوان انواع ساپورت های تاسیساتی را طراحی و محاسبه کرد. با این نرم افزار با توجه به نوع و تیپ و سایز لوله ها و کانال های هوا و سایر المان های تاسیساتی ، میتوان نوع و سایز پروفیل های ساپورت ، نوع و سایز انکر ، فاصله ی ساپورت های تاسیسات از یکدیگر ، مقدار ظرفیت استفاده شده از انکر ، انواع نیرو ها و لنگرهای وارد شده ، ضریب اطمینان و دفترچه محاسبات و نمودارهای نیروها و لنگرهای وارده را محاسبه نمود.


برای دانلود روی این دکمه کلیک کنید :

دانلود نرم افزار