نرم افزار های اختصاصی تیم پرو پارس :


نرم افزار MEPTEK

meptek

نرم فزار Technology Mechanical Electrical Plumbing به صورت مخفف MEPTEK نامگذاری شده است . با نرم افزار MEPTEK به آسانی میتوان انواع ساپورت های تاسیساتی را طراحی و محاسبه کرد. با این نرم افزار با توجه به نوع و تیپ و سایز لوله ها و کانال های هوا و سایر المان های تاسیساتی ، میتوان نوع و سایز پروفیل های ساپورت ، نوع و سایز انکر ، فاصله ی ساپورت هی تاسیسات از یکدیگر ، مقدار ظرفیت استفاده شده از انکر ، انواع نیرو ها و لنگرهای وارد شده ، ضریب اطمینان و دفترچه محاسبات و نمودارهای نیروها و لنگرهای وارده را محاسبه نمود.


برای دانلود روی این دکمه کلیک کنید :

دانلود نرم افزار

نرم افزار Profix

profix

نرم افزارPROFIX ، جهت مدل سازی انواع نیروها و لنگرهای وارده بر روی المان های مد نظر جهت تعیین سایز انکربولت های مکانیکی و لرزه ای ، تعیین سایز راد و میلگرد و تعیین عمق کاشت برای انکر شیمیایی TP E SD استفاده می شود.


برای دانلود روی این دکمه کلیک کنید :

دانلود نرم افزار