کلیه محصولات شرکت بین المللی تیم پرو به ۵ بخش زیر تقسیم میشوند که با تمامی تایید های معتبر در کارخانه های اروپایی و امریکایی تولید می گردند :

۱- آتشبند و دود بند (فایر استاپ)
۲- انکراژ شیمیایی (چسب کاشت )
۳- انکراژ مکانیکی (رول بلت و انکر ضربه ای )
۴- ساپورت های نوین مکانیکی
۵- پوشش های ضد حریق
۶- پرده حریق و دود

آتش بند و دود بند

TP FS-GP General Purpose Sealant, TP FS Wrap Strip

مشاهده محصولات

انکر شیمیایی

TP E SD, TP VSF, TP EA & TP accessories

مشاهده محصولات

انکر مکانیکی

TP Through Bolt Anchors, TP Drop In Anchors

مشاهده محصولات

ساپورت تاسیسات

TP Clamps, TP Sprinkler Clamps, TP Channels

مشاهده محصولات

پرده حریق و دود

Fire Curtain, Smoke Curtain

مشاهده محصولات

پوشش ضد حریق کابل

Cable Coating

مشاهده محصولات

شرکت تیم پرو میتوان با انجام مشاوره های تخصصی برای مهندسین و پروژه ها به بهتر شدن عملکرد و انتخاب مناسب ترین و به صرفه ترین محصول کمک کند.