کلیه محصولات شرکت بین المللی تیم پرو به هفت بخش زیر تقسیم میشوند که با تمامی تایید های معتبر در کارخانه های اروپایی و امریکایی تولید می گردند :

۱- آتشبند و دود بند (فایر استاپ)
۲- انکراژ شیمیایی (چسب کاشت )
۳- انکراژ مکانیکی (رول بلت و انکر ضربه ای )
۴- ساپورت های نوین مکانیکی
۵- پوشش های ضد حریق
۶- پرده حریق و دود
۷- چسب سیلیکون

آتش بند و دود بند

TP FS-GP General Purpose Sealant, TP FS Wrap Strip

مشاهده محصولات

انکر شیمیایی

TP E SD, TP VSF, TP EA & TP accessories

مشاهده محصولات

انکر مکانیکی

TP Through Bolt Anchors, TP Drop In Anchors

مشاهده محصولات

ساپورت تاسیسات

TP Clamps, TP Sprinkler Clamps, TP Channels

مشاهده محصولات

پرده حریق و دود

Fire Curtain, Smoke Curtain

مشاهده محصولات

پوشش ضد حریق کابل

Cable Coating

مشاهده محصولات

چسب سیلیکون

Silicone Sealant

مشاهده محصولات

شرکت تیم پرو میتوان با انجام مشاوره های تخصصی برای مهندسین و پروژه ها به بهتر شدن عملکرد و انتخاب مناسب ترین و به صرفه ترین محصول کمک کند.