ساپورت های تاسیسات

امروزه با پیشرفت علم و فناوری در حوزه ی ساختمان سازی با استفاده از ساپورت های تاسیسات مدولار ، نصب و نگهداری تجهیزات تاسیسات به آسانی انجام می شود و همچنین طول عمر مفید آن ها نیز افزایش یابد.