خرید انکر شیمیایی

انکر شیمیایی

در پروژه های ساختمانی عدم اجرای صحیح سازه ای ، تغییر نقشه سازه و اضافه کردن قطعات سازه ای ساختمانی از مواردی است که در پروژه های بتنی از چسب های کاشت میل گرد، راد تمام رزوه ، بولت و…استفاده می شود . انکر شیمیایی با قابلیت و ترکیبیات شیمیایی منحصر به فرد خود لزوما در کارخانه های معتبر تولید میشوند و برای حساسیت وظایف انکر شیمیایی باید تاییدیه لازم را از جمله ETA – ICC و … را داشته باشند تا کارآمدی لازم را داشته باشند که شرکت بین المللی TEAM PRO در این زمینه سربلند می باشد .

قیمت انکر شیمیایی