انکر مکانیکی

انکرهای مکانیکی امکان اجرای انواع نماهای خشک و کامپوزیت، اجرای ساپورت های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، نصب تجهیزات، ماشین آلات و … را فراهم می کند.